Skip to main content

Croatia: EPPO investigates possible fraud for obtaining up to €487 000 in agricultural funds

Published on

Please find the Croatian version below

The European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Zagreb has started an investigation against an individual entrepreneur, in a case of suspected fraud for obtaining up to €487 000 in agricultural funds.

From March 2019 to November 2021, the suspect submitted three applications to the Croatian Paying Agency for Agriculture, Fisheries and Rural Development for a non-refundable subsidy of €560 080 (HRK 4,217,476.90), with 85% of the total (€ 487 000 or HRK 3,584,855.36) being financed by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD). The remainder 15% (€84 000 or HRK 632,621.54) was financed by the State Budget of the Republic of Croatia.

According to the preliminary investigation, the suspect submitted falsified tax administration documents certifying that he had no debt to the State of Croatia, thus falsely representing that he met one of the mandatory application requirements.

The entrepreneur received the payment of the requested subsidy on one occasion, for a total amount of €221 835 (HRK 1,671,708.46), of which around €190 000 (HRK 1,420,952.19) were financed by European funds.

The other two applications were rejected and the amounts were not paid, as the national agency discovered that the suspect did not meet the eligibility requirements.

At the EPPO's request, the investigative judge of the County Court in Zagreb granted a temporary measure to secure asset recovery, thus ensuring compensation for part of the damage caused to the financial interests of the EU and to the State Budget of the Republic of Croatia.

 

Hrvatska: EPPO istražuje moguću subvencijsku prijevaru u iznosu do 487.000 eura na štetu financijskih interesa EU

Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u Zagrebu pokrenuo je istragu protiv vlasnika obrta zbog sumnje na subvencijsku prijevaru u iznosu do 487.000 eura na štetu Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

U vremenu od ožujka 2019. do studenoga 2021. godine, osumnjičenik je podnio tri zahtjeva hrvatskoj Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za bespovratnom potporom u iznosu od 560.080 eura (4.217.476,90 kuna), od čega je 85% od ukupnog iznosa (487.000 eura ili 3.584.855,36 kuna) financirano iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR). Preostalih 15% (84.000 eura ili 632.621,54 kuna) financirano je iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Osumnjičenik je, kako je utvrđeno tijekom izvida, priložio krivotvorenu ispravu Porezne uprave kojom se potvrđuje da nema duga prema državi Hrvatskoj, čime je lažno prikazao da ispunjava jedan od obveznih uvjeta prijave.

Vlasniku obrta je u jednom navratu isplaćena tražena subvencija u ukupnom iznosu od 221.835 eura (1.671.708,46 kuna), od čega je oko 190.000 eura (1.420.952,19 kuna) financirano iz europskih fondova.

Druga dva zahtjeva su odbijena i iznosi nisu isplaćeni jer je Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju otkrila da osumnjičenik ne ispunjava uvjete prihvatljivosti.

Istražni sudac Županijskog suda u Zagrebu donio je na zahtjev EPPO-a privremenu mjeru radi osiguranja oduzimanja imovinske koristi, čime se osigurava naknada dijela štete nanesene financijskim interesima Europske unije i Državnom proračunu Republike Hrvatske.