Skip to main content
European Union flag
English
The independent public prosecution office of the EU
Report a crime

Croatia: Two arrested on suspicion of agricultural subsidy fraud and document forgery

Published on
Image
Greenhouse

In Croatian below

(Luxembourg, 1 March 2024) – The European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Zagreb (Croatia) has initiated an investigation against two Croatian citizens for subsidy fraud and document forgery. Both individuals were arrested yesterday, 29 February 2024, at the EPPO’s request, following investigation activities conducted by the Istria County Police Administration and the Croatian Tax Administration’s Independent Sector for Financial Investigations. 

It is alleged that, between April 2020 and the end of December 2022, one of the suspects – who is the owner of a company – submitted three requests to Croatia’s Paying Agency for Agriculture, Fisheries and Rural Development to obtain non-reimbursable financial support for several projects, including investments in the equipping of tourist facilities, the planting of an olive grove and the construction of a greenhouse for vegetables. All three projects, which had a combined value of just under €650 000 – for which almost €370 000 worth of subsidies was requested – were co-financed by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) at a rate of 85%, and the state budget of the Republic of Croatia at a rate of 15%.

In filing the requests for grants, the company needed to meet the mandatory tendering requirements for obtaining the grants. One of these requirements was the appropriate economic size of the company. According to the evidence, in order to obtain a certificate of the required economic size, the owner of the company falsely claimed to a Ministry of Agriculture official, on three occasions, that he was growing tulips on the land owned by his company. Tulips, belonging to the category of flowers and ornamental plants, would provide sufficient economic value, as required by the agency’s tenders. 

It is understood that, during the administrative processing of the submitted requests, the company owner attached the illegally obtained certificates – which he had prepared, together with the other suspect – to his three requests for grants, in which he stated that his company had the required economic size, thereby falsely claiming that the company met the eligibility requirements for the tender.

However, during the administrative processing of the submitted requests, the agency identified suspicions of fraud and decided not to disburse the non-refundable subsidies to the defendant. 

The EPPO is the independent public prosecution office of the European Union; it is responsible for investigating, prosecuting and bringing to judgment crimes against the financial interests of the EU. 

Hrvatska: Dvije osobe uhićene zbog sumnje na počinjenje subvencijske prijevare u poljoprivredi i krivotvorenja isprava

(Luksemburg, 1. ožujka 2024.) – Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u Zagrebu (Hrvatska)  pokrenuo je istragu protiv dvojice hrvatskih državljana zbog subvencijske prijevare i krivotvorenja isprava. Obje su osobe uhićene jučer, 29. veljače 2024., na zahtjev EPPO-a, a nakon izvida provedenih u suradnji sa Policijskom upravom istarskom i Samostalnim sektorom za financijske istrage Porezne uprave. 

Sumnja se da je, od travnja 2020. do kraja prosinca 2022, prvoosumnjičenik, kao vlasnik trgovačkog društva, podnio tri zahtjeva hrvatskoj Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju s ciljem dobivanja bespovratne financijske potpore za nekoliko projekata koji su obuhvaćali ulaganja u opremanje objekta za pružanje turističkih usluga te podizanje nasada maslina i staklenika za uzgoj povrća. Sva tri projekta, čija je ukupna vrijednost bila nešto manja od 650 000 eura, a za koje je tražena potpora u vrijednosti od skoro 370 000 eura, sufinancirani su sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) po stopi od 85%, te Državnog  proračuna Republike Hrvatske po stopi od 15%.

Za podnošenje zahtjeva za potporu, trgovačko društvo prvoosumnjičenika trebalo je ispuniti obvezne uvjete natječaja za dobivanje bespovratnih sredstava. Jedan od tih uvjeta bila je odgovarajuća ekonomska veličina trgovačkog društva. Prema prikupljenim dokazima, kako bi ishodio potvrdu o potrebnoj ekonomskoj veličini, prvoosumnjičenik je lažno u tri navrata prikazao službeniku Ministarstva poljoprivrede da uzgaja tulipane na zemlji koja je u vlasništvu njegovog trgovačkog društva. Tulipani, koji spadaju u kategoriju cvijeća i ukrasnog bilja, dali bi dostatnu ekonomsku veličinu traženu prema uvjetima natječaja Agencije. 

Također postoji sumnja da je tijekom administrativne obrade podnesenih zahtjeva za bespovratnim sredstvima, prvoosumnjičenik tim zahtjevima priložio nezakonito pribavljene račune i drugu dokumentaciju, koje je bio pripremio zajedno s drugoosumnjičenikom, čime je lažno ustvrdio da društvo ispunjava uvjete prihvatljivosti natječaja.

Međutim, tijekom administrativne obrade podnesenih zahtjeva Agencija je posumnjala  u prijevaru, te je odlučila da neće  isplatiti bespovratne potpore prvoosumnjičeniku. 

EPPO je neovisni ured javnog tužitelja Europske unije, odgovoran je za istragu, kazneni progon i podizanje optužnice za kaznena djela protiv financijskih interesa Unije.