Skip to main content
European Union flag

Ten Croatians indicted, including 2 mayors, for corruption and abuse of function

Published on

[Croatian version available below]

After a series of active and passive corruption and abuse of functions cases between 2018 and 2021, the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) Zagreb filed today an indictment against 10 Croatian citizens, including the mayors of Nova Gradiška and Velika Gorica.

All four cases are related to construction projects at a total value of €22.6 million and the damage to the EU budget was largely prevented thanks to the efficacy of the investigators.

Active and passive corruption in Nova Gradiška

The mayor of Nova Gradiška allegedly accepted two bribes at the amount of €15 000 in exchange for the manipulation of procurement procedures in order to secure the assignment of two construction projects, namely a recycling centre and a solar power plant. The first project was valued at €900 000 of which the amount of €562 000 was financed by the European Union Cohesion Fund, and the value of the second project was €700 000 of which 85% were funded by the European Regional Development Fund.

The construction of the recycling centre was granted to the Croatian businessman who had paid the bribe. Thus, a damage of €53 000 was inflicted to the European Cohesion Fund and a damage of €32 500 to the Town of Nova Gradiška. As for the construction of the solar power plant, although all necessary actions were taken to make a decision in the selection of the company of the Croatian businessman, that decision was not made due to the arrest of all involved accused persons. Five out of the ten accused were also involved in these two corruption cases and helped in giving the bribe, abused of their position and are accused of illegal favouritism.

We had reported about this investigation at an earlier stage and you can read about it here.

Abuse of function in Velika Gorica

The same businessman from the first two cases also appears in the third and fourth. This time, he works together with the mayor of Velika Gorica for a construction project of a wastewater treatment plant and a supervisory management system, and the renovation of the public lighting system. In both cases, he had an agreement with the mayor of Velika Gorica that the latter would make sure that both projects would be awarded to the businessman’s company. The construction project of a wastewater treatment plant and a supervisory management system was valued at €14 million of which the European Union Cohesion Fund financed 67.34%, and the value of the renovation project of the public lighting system was €7 million and was co-financed by the European Regional Development Fund.

In respect to both projects, although all necessary steps were taken in the public procurement process to select the company of the Croatian businessman, that decision was not made due to the arrest of all five accused persons.

 

Croatian version:

Deset hrvatskih državljana optuženo za korupciju i zlouporabu položaja, među njima dva gradonačelnika

Nakon istrage provedene zbog kaznenih djela aktivne i pasivne korupcije i zlouporabe položaja između 2018. i 2021. godine, Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u Zagrebu podignuo je optužnicu protiv 10 hrvatskih državljana, među kojima su gradonačelnici Nove Gradiške i Velike Gorice.

Sva četiri slučaja povezana su s građevinskim projektima ukupne vrijednosti 22,6 milijuna eura, a šteta za proračun Europske unije u velikoj je mjeri spriječena zahvaljujući učinkovitosti istražitelja.

Aktivna i pasivna korupcija u Novoj Gradiški

Optužnicom se drugookrivljeniku stavlja na teret da je, kao gradonačelnik Grada Nova Gradiška, dva puta od prvookrivljenika, poduzetnika iz Republike Hrvatske, dogovorio i primio mito u iznosu od 15 000 eura u zamjenu za manipulaciju postupcima javne nabave, s ciljem da društvima povezanim s prvookrivljenikom osigura dodjelu poslova na dva građevinska projekta: „Izgradnja reciklažnog dvorišta“ i „Izgradnja solarne elektrane“. Procijenjena vrijednost prvog projekta bila je 900 000 eura, od kojeg je iznosa 562 000 eura bilo financirano iz Kohezijskog fonda Europske unije, a vrijednost drugog projekta bila je 700 000 eura, od čega je 85% bilo financirano iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

U ova dva korupcijska slučaja, sudjelovala su još tri okrivljenika, i to na način da su pomagali prvookrivljeniku i drugookrivljeniku u davanju mita, zlouporabi položaja i nezakonitom pogodovanju u postupcima javne nabave.

Projekt Izgradnja reciklažnog dvorišta je nakon manipulacije postupkom javne nabave, dodijeljen društvima povezanim s prvookrivljenikom, koji je kao nagradu gradonačelniku Grada Nova Gradiška platio dogovoreni iznos mita. Ovakvim postupanjem okrivljenika nanesena je šteta od 53 000 eura Kohezijskom fondu Europske unije, a Gradu Nova Gradiška u iznosu od 32 500 eura. Što se tiče izgradnje solarne elektrane, iako su poduzete sve potrebne radnje da se donese odluka o odabiru društva prvookrivljenika, ta odluka nije donesena uslijed uhićenja svih uključenih okrivljenika.

O ovoj smo istrazi izvješćivali u ranijoj fazi, o čemu možete čitati ovdje.

Zlouporaba položaja u Velikoj Gorici

Prvookrivljeniku se također stavlja na teret da je s šestookrivljenikom, gradonačelnikom Grada Velika Gorica, dogovorio da će poduzeti sve potrebne radnje kako bi se radovi na projektu izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i nadzorno upravljačkog sustava, te projektu obnove sustava javne rasvjete, dodijelili s njime povezanim društvima. Procijenjena vrijednost projekta „Izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i nadzorno upravljačkog sustava“ bila je 14 milijuna eura, od čega je 67,34%, bilo financirano iz Kohezijskog fonda Europske unije, dok je vrijednost projekta „Obnove sustava javne rasvjete“ bila 7 milijuna eura, a projekt je bio sufinanciran  od strane Europskog fonda za regionalni razvoj.

I u ova dva korupcijska slučaja, tri su okrivljenika pomagali šestookrivljeniku u zlouporabi položaja i trgovanju utjecajem u postupcima javne nabave.

U odnosu na oba projekta, iako su poduzete sve potrebne radnje da se u postupcima javne nabave donesu odluke o odabiru društava povezanih s prvookrivljenikom, te odluke nisu donesene uslijed uhićenja svih pet okrivljenika.