Skip to main content
European Union flag
English
The independent public prosecution office of the EU
Report a crime

Conviction for smuggling millions of cigarettes in an EPPO investigation in Croatia

Published on

Croatian version below

As previously reported, in January this year, the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Zagreb filed an indictment against six defendants for the illegal trade of cigarettes, tax or customs duty evasion and bribery, committed as part of a criminal organisation.

Today, 10 May 2023, the County Court in Zagreb passed a verdict in which three defendants (the first, the second and the fifth defendants from the indictment) were found guilty of the above-mentioned criminal offences.

The first and second defendant were sentenced to two years and eleven months of imprisonment, with a partial suspended sentence of one year and five months. The remaining prison sentence of one year and six months will not be served, unless they commit another criminal offence within the next five years. 

The fifth defendant was sentenced to two years of imprisonment, with a partial suspended sentence of one year. The remaining prison sentence of one year will not be served, unless he commits another criminal offence within the next four years. 

All three defendants are obliged to repay the damages they caused to the EU budget and the budget of the Republic of Croatia. Before the sentence was issued, they had paid €150 000, while the remaining amount of € 3.07 million must be paid within the next five years.

The verdict is the result of a plea bargain, as all three defendants pleaded guilty to all charges.

The other defendants are still awaiting trial.

 

Presude zbog krijumčarenja milijuna cigareta u istrazi EPPO-a u Hrvatskoj

Kao što je već objavljeno, u siječnju ove godine Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u Zagrebu podigao je optužnicu protiv šest okrivljenika zbog utaje poreza ili carine, nedozvoljene trgovine cigaretama i davanja mita, počinjenih u sastavu zločinačkog udruženja.

Danas, 10. svibnja 2023., Županijski sud u Zagrebu donio je presudu kojom je troje okrivljenika (prvookrivljeni, drugookrivljeni i petookrivljeni iz optužnice) proglašeno krivima zbog navedenih kaznenih djela.

Prvookrivljenome i drugookrivljenome izrečena je kazna zatvora u trajanju od dvije godine i jedanaest mjeseci, time da im je izrečena djelomična uvjetna osuda, na način da im je izrečena bezuvjetna kazna zatvora u trajanju od jedne godine i pet mjeseci. Preostala zatvorska kazna od jedne godine i šest mjeseci neće se izvršiti ako u roku od pet godina ne počine novo kazneno djelo. 

Petookrivljenome je izrečena kazna zatvora u trajanju od dvije godine, time da mu je izrečena djelomična uvjetna osuda na način da mu je izrečena bezuvjetna kazna zatvora u trajanju od jedne godine. Preostala zatvorska kazna od jedne godine neće se izvršiti ako u roku od četiri godine ne počini novo kazneno djelo. 

Svo troje okrivljenika obvezano je naknaditi štetu koju su prouzročili proračunu EU i proračunu Republike Hrvatske. Prije donošenje presude uplatili su dio naknade štete u iznosu od 150 000 eura, dok su preostali iznos 3,07 milijuna eura dužni platiti u roku od pet godina.

Presuda je donesena na temelju sporazuma stranaka budući da je svo troje okrivljenika u cijelosti priznalo počinjenje kaznenih djela.

U odnosu na ostale okrivljenike, postupak se nastavlja.