Skip to main content
European Union flag
English
The independent public prosecution office of the EU
Report a crime

Croatia: Investigation launched against two individuals suspected of bribery and trading in influence

Published on
two men handing over an envelope

Croatian version below

(Luxembourg, 11 October) – Yesterday, 10 October, the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Zagreb (Croatia) initiated an investigation against two Croatian citizens, suspected of giving and receiving bribes for trading in influence.

According to the results of the preliminary investigation, conducted in cooperation with the Croatian National Police Office for the Suppression of Corruption and Organised Crime (PNUSKOK), the two suspects entered into an arrangement of bribery and trading in influence. Within this arrangement, the second suspect used his influence and connections in certain companies and financial institutions to ensure, for the first suspect – the founder and owner of a company – all the necessary assistance with relevant business entities and institutions, in terms of the first suspect’s company’s business activities and achievement of business goals. In return, the first suspect agreed to pay him a certain amount of money.

It is understood that, when the first suspect led a community of bidders in applying for the public procedure for the ‘Design and Implementation of Remediation Works on the Sovjak Pit’, which had a total value of over €44 million (incl. VAT) – 85% of which was co-financed by the EU’s Cohesion Fund – the second suspect ensured that the first suspect could continue his business activities, and provided help with issues arising during the project implementation phase.

There is also a suspicion that the first suspect asked the second suspect to ensure that the first suspect’s company would obtain approval of requested guarantees framework from a bank, as the first suspect needed to ensure that his business activities related to other contracts could continue.

According to the evidence, as a reward for this arrangement, the first suspect made three separate payments to the second suspect, for a total amount of over €130 000.

Upon the request of the EPPO, the County Court in Zagreb issued a temporary freezing order against the second suspect, to ensure the seizure of the allegedly illicit gain.

The EPPO is the independent public prosecution office of the European Union. It is responsible for investigating, prosecuting and bringing to judgment crimes against the financial interests of the EU.

 

Hrvatska: Pokrenuta istraga protiv dviju osoba osumnjičenih za primanje i davanje mita te trgovanje utjecajem

(Luksemburg, 11. listopada) – Jučer, 10. listopada, Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u Zagrebu (Hrvatska) pokrenuo je istragu protiv dvojice hrvatskih državljana osumnjičenih za davanje i primanje mita za trgovanje utjecajem.

Na temelju rezultata izvida provedenih u suradnji s hrvatskim Policijskim nacionalnim uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (PNUSKOK), postoji osnovana sumnja da su dvojica osumnjičenika sklopila dogovor o podmićivanju i trgovini utjecajem. Prema tom dogovoru, drugoosumnjičeni je koristio svoj utjecaj i veze u određenim trgovačkim društvima i financijskim institucijama kako bi osigurao za prvoosumnjičenoga, osnivača i vlasnika trgovačkog društva, svu potrebnu pomoć kod relevantnih poslovnih subjekata i institucija u pogledu poslovnih aktivnosti i ostvarenja poslovnih ciljeva prvoosumnjičenikova trgovačkog društva. Zauzvrat mu je prvoosumnjičeni pristao platiti određeni novčani iznos.

Također postoji sumnja da, kada je prvoosumnjičeni predvodio zajednicu ponuditelja u prijavi na javni postupak za “Projektiranje i izvođenje radova sanacije jame Sovjak”, čija je ukupna vrijednost bila viša od 44 milijuna eura (337.000.000,00 kuna) s PDV-om, od čega je 85% bilo sufinancirano iz Kohezijskog fonda Europske unije, drugoosumnjičeni je prvoosumnjičenome osigurao daljnje neometano odvijanje poslovanja kao i svu potrebnu pomoć u rješavanju poteškoća koje su se pojavile u fazi provedbe projekta.

Osnovano se sumnja i da je prvoosumnjičeni zatražio od drugoosumnjičenoga da se pobrine da trgovačko društvo prvoosumnjičenoga od banke dobije odobrenje zatraženog kreditnog okvira, budući da je prvoosumnjičenik trebao osigurati nastavak svojih poslovnih aktivnosti vezanih uz druge ugovore.

Prema prikupljenim dokazima, kao nagradu za dogovoreno, prvoosumnjičeni je u tri navrata isplatio drugoosumnjičenome ukupni iznos od najmanje 130.000 eura, odnosno 990.000,00 kuna.

S ciljem osiguranja oduzimanja protupravne imovinske koristi, na zahtjev EPPO-a, Županijski sud u Zagrebu izdao je nalog za  privremenu blokadu imovine drugoosumnjičenoga.

Ured Europskog javnog tužitelja (EPPO) neovisan je ured javnog tužitelja Europske unije. Odgovoran je za istragu, kazneni progon i podizanje optužnice za kaznena djela protiv financijskih interesa EU-a.