Skip to main content
European Union flag
English
The independent public prosecution office of the EU
Report a crime

Statement on EPPO’s activities in Bulgaria

Published on

The European Public Prosecutor’s Office (EPPO) confirms that it has received several reports from Bulgaria with serious allegations of fraud with EU funds and systemic corruption, involving top officials. Investigations are ongoing. No further details will be released in order not to endanger their outcome. If any additional information can be made public, we will do so proactively.

Европейската прокуратура (EPPO) потвърждава получаването на няколко сигнала от България, съдържащи сериозни твърдения за извършени измами с европейски средства и системна корупция по отношение на висши публични служители. Разследванията продължават. Повече подробности няма да бъдат оповестявани, за да не се застрашава изходът на разследванията. Ако допълнителна информация би могла да бъде оповестена публично, това ще бъде направено активно с позиция от наша страна.