Skip to main content
European Union flag
English
The independent public prosecution office of the EU
Report a crime

Croatia: Two indicted for agricultural subsidy fraud and document forgery

Published on
Image
Greenhouse

Croatia: Two indicted for agricultural subsidy fraud and document forgery

Croatian version below

(Luxembourg, 16 May 2024) – The European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Zagreb (Croatia) has filed an indictment against two Croatian citizens for subsidy fraud and document forgery, following an investigation into three projects co-financed by the EU, including the construction of a greenhouse. 

It is alleged that, between April 2020 and the end of December 2022, one of the suspects – who is the owner of a company – submitted three requests to Croatia’s Paying Agency for Agriculture, Fisheries and Rural Development to obtain non-reimbursable financial support for certain projects, including investment in the equipping of tourist facilities, the planting of an olive grove and the construction of a greenhouse for vegetables. All three projects, which had a combined value of just under €650 000 – for which almost €370 000 worth of subsidies was requested – were co-financed by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) at a rate of 85%, and the state budget of the Republic of Croatia at a rate of 15%.

According to the evidence, the owner of the company falsely claimed to a Ministry of Agriculture official, on three occasions, that he was growing tulips on the land owned by his company, in order to meet mandatory tendering requirements, including the appropriate economic size of the company. Tulips, belonging to the category of flowers and ornamental plants, would provide sufficient economic value, as required by the agency’s tenders. 

It is understood that the company owner attached certificates of the appropriate economic size to his three requests for grants, and also provided illegally obtained invoices and other documents, which he had prepared, together with another suspect (an employee of another company), to support the false claim that he met the eligibility requirements.

However, during the administrative processing of the submitted requests, the agency suspected of fraudulent activity and decided not to disburse the non-refundable subsidies to the defendant. 

The EPPO is the independent public prosecution office of the European Union. It is responsible for investigating, prosecuting and bringing to judgment crimes against the financial interests of the EU.

Hrvatska: Dvije osobe optužene zbog subvencijske prijevare u poljoprivredi i krivotvorenja isprava 

(Luxembourg, 16. svibnja 2024.) – Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u Zagrebu (Hrvatska) podigao je optužnicu protiv dvojice hrvatskih državljana zbog subvencijske prijevare i krivotvorenja isprava, i to nakon provedene istrage o tri projekta sufinanciranih sredstvima Unije, koji uključuju izgradnju staklenika. 

Na temelju rezultata provedene istrage postoji osnovana sumnja da je u razdoblju od travnja 2020. do kraja prosinca 2022. prvooptuženik – vlasnik trgovačkog društva – podnio tri zahtjeva hrvatskoj Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju s ciljem dobivanja bespovratnih potpora za projekte,  koji su obuhvaćali ulaganja u opremanje objekta za pružanje turističkih usluga te podizanje nasada maslina i staklenika za uzgoj povrća. Sva tri projekta, čija je zajednička vrijednost iznosila nešto manje od 650.000 eura – za koje su zatražene subvencije u vrijednosti od gotovo 370.000 eura – bili su sufinancirani sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) po stopi od 85% i Državnog proračuna Republike Hrvatske po stopi od 15%.

Nadalje, utvrđeno je da je za dobivanje bespovratnih sredstava, trgovačko društvo prvooptuženika trebalo ispunjavati obvezne uvjete natječaja. Jedan od tih uvjeta bila je odgovarajuća ekonomska veličina trgovačkog društva. Isto tako utvrđeno je da je prvooptuženik, u tri navrata, lažno prikazao službeniku Ministarstva poljoprivrede da na zemlji u vlasništvu njegovog trgovačkog društva uzgaja tulipane, i to kako bi dobio potvrdu o potrebnoj ekonomskoj veličini.  Naime, tulipani, koji spadaju u kategoriju cvijeća i ukrasnog bilja, dali bi dostatnu ekonomsku veličinu traženu prema uvjetima natječaja Agencije. 

Tako izdane potvrde o ekonomskoj količini prvooptuženik je priložio Zahtjevima za potpore u kojima je naveo da ispunjava tražene uvjete, tvrdeći da poljoprivredno gospodarstvo koje djeluje u okviru njegovog trgovačkog društva ima potrebnu ekonomsku veličinu.

Tijekom administrativne obrade podnesenih zahtjeva, kako bi djelatnike Agencije uvjerio u istinitost tvrdnji navedenih u zahtjevima za potpore, Agenciji je dostavio neistinitu dokumentaciju koju je sačinio zajedno sa drugooptuženikom, kojom je lažno prikazao da njegovo trgovačko društvo ispunjava uvjete prihvatljivosti natječaja.

Međutim, tijekom administrativne obrade podnesenih zahtjeva, Agencija je posumnjala na prijevaru i odlučila ne isplatiti bespovratne potpore okrivljeniku. 

EPPO je neovisan ured javnog tužitelja Europske unije. Odgovoran je za istragu, kazneni progon i podizanje optužnice za kaznena djela protiv financijskih interesa Unije.