Skip to main content
European Union flag
English
The independent public prosecution office of the EU
Report a crime

Croatia: Two indicted for bribery and influence trading

Published on
Image
illustration of bribery

Croatian version below

(Luxembourg, 11 June 2024) – The European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Zagreb (Croatia) has filed an indictment against two Croatian citizens for giving and receiving bribes and for trading in influence, following an investigation into the remediation works of the Sovjak waste pit

It is alleged that, between December 2020 and February 2022, the two defendants engaged in bribery and influence trading. It is understood that the second defendant used his connections in companies and financial institutions to assist the first defendant’s business activities and goals. In return, the first defendant agreed to pay him a certain amount of money.

According to the evidence, the first defendant led a group of bidders for the €44 million public project, ‘Design and Implementation of Remediation Works on the Sovjak Pit’, co-financed by the EU’s Cohesion Fund. It is alleged that the second defendant ensured that the first defendant could proceed without obstacles, offering necessary assistance during the implementation phase of the project.

It is understood that the first defendant asked the second defendant to secure bank guarantees for his company to continue its other business activities. In return, the first defendant paid the second defendant at least 130 000 in three separate payments.

If found guilty, the defendants could be sentenced to up to 8 years of imprisonment.

The EPPO is the independent public prosecution office of the European Union. It is responsible for investigating, prosecuting and bringing to judgment crimes against the financial interests of the EU.

 

Hrvatska:  Dvije osobe optužene zbog mita i trgovanja utjecajem

(Luksemburg, 11. lipnja 2024.) – Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u Zagrebu (Hrvatska) podigao je optužnicu protiv dvojice hrvatskih državljana zbog primanja i davanja mita te zbog trgovine utjecajem, i to nakon istrage u vezi radova na sanaciji jame za odlaganje otpada Sovjak.

Sumnja se da su u razdoblju od prosinca 2020. do veljače 2022. dvojica optuženika  davali odnosno primali mito za trgovanjem utjecajem. Naime, iz rezultata istrage slijedi je drugooptuženik koristio svoje veze u trgovačkim društvima i financijskim institucijama kako bi pomagao prvooptuženiku u provođenju njegovih poslovnih aktivnosti i ostvarenju poslovnih ciljeva. Zauzvrat mu je prvooptuženik pristao platiti određeni novčani iznos.

Na temelju prikupljenih dokaza, utvrđeno je da je prvooptuženik predvodio zajednicu ponuditelja u natječaju za javni projekt vrijedan 44 milijuna eura, “Projektiranje i izvođenje radova sanacije jame Sovjak”, koji je bio sufinanciran sredstvima Kohezijskog fonda Europske unije. Isto tako, utvrđeno je da je drugooptuženik prvooptuženiku osigurao daljnje neometano odvijanje poslovanja ponudivši mu neophodnu pomoć u fazi provedbe projekta.

Nadalje, iz rezultata provedene istrage slijedi i da je prvooptuženik zatražio od drugooptuženika da kod jedne banke osigura njegovom trgovačkom društvu bankovna jamstva, kako bi ono moglo nastaviti svoje druge poslovne aktivnosti. Zauzvrat je prvooptuženik platio drugooptuženiku najmanje 130 000 eura, u tri navrata.

Ako budu proglašeni krivima, optuženici bi mogli biti osuđeni na zatvorsku kaznu do 8 godina.

EPPO je neovisan ured javnog tužitelja Europske unije. Odgovoran je za istragu, kazneni progon i podizanje optužnice za kaznena djela protiv financijskih interesa Unije.