Skip to main content
European Union flag
English
The independent public prosecution office of the EU
Report a crime

Croatia: Five charged with subsidy fraud involving stone products

Published on
Image
Stone

In Croatian below

(Luxembourg, 16 November 2023) – The European Public Prosecutor’s Office (EPPO) filed an indictment today at the County Court in Zagreb (Croatia), against three individuals and two companies, for two criminal offences of subsidy fraud and forgery of documents, in connection with a project involving stone products.

At issue are two calls for proposals for the purchase of machinery, under a project to enhance the productivity of a manufacturer of marble and granite products, co-financed by the European Regional Development Fund. 

The director of the beneficiary of the funds is accused of making fraudulent arrangements with pre-selected bidders – the other defendants – for the purchase of two machines: a polishing line for marble and granite and a forklift. In both instances, he is accused of conducting the procurement procedures under anti-competitive conditions, concealing that the actual value of the purchased equipment was lower than what was declared – thus misleading the agency responsible for the payment of the funds, the Croatian Agency for SMEs, Innovation and Investments (HAMAG-BICRO). He is also accused of submitting forged documents to the agency, to justify the costs.

The estimated damage to the EU budget amounts to €59 000. One of the companies returned part of the funding before the indictment was filed.

If found guilty, the defendants face between six months and five years in prison, along with a fine for the companies of up to €1 327 220.

The EPPO is the independent public prosecution office of the European Union. Itis responsible for investigating, prosecuting and bringing to judgment crimes against the financial interests of the EU.

Hrvatska: Tri fizičke i dvije pravne osobe optužene za subvenacijske prijevare u vezi sa strojevima za obradu kamena

Luksemburg, 16. studenoga 2023. – Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u Zagrebu podnio je Županijskom sudu u Zagrebu optužnicu protiv tri osobe i dva trgovačka društva zbog dva kaznena djela subvencijske prijevare i krivotvorenja isprava.

Radi se o dva poziva na podnošenje prijedloga za kupnju strojeva, u okviru projekta povećanja produktivnosti proizvođača mramornih i granitnih proizvoda, koji se sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj EU-a.

Prvooptuženika se, kao direktora četvrtooptuženog trgovačkog društva, kao korisnika bespovratnih sredstava, tereti da je s unaprijed odabranim ponuditeljima – ostalom dvojicom optuženika – dogovorio prijevarne aranžmane za kupnju dvaju strojeva: linije za poliranje mramora i granita te viličara. U oba slučaja optuženi su za provođenje postupaka nabave pod protutržišnim uvjetima, prikrivajući da je stvarna vrijednost kupljene opreme stvarno niža od prikazane, a u jednom slučaju prikrivajući i da nabavljena oprema nije nova, dovodeći time u zabludu Hrvatsku agenciju za mala i srednja poduzeća, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO), kao agenciju odgovornu za isplatu sredstava. Također, optuženi su i za podnošenje agenciji krivotvorenih dokumenata kojima su pravdani troškovi posredničkom tijelu.

Šteta koja je postupanjem optuženika prouzročena proračunu EU-a iznosi 444,970.75 HRK (59.000 EUR), a četvrtooptuženo trgovačko društvo koje je počinjenjem predmetnih kaznenih djela pribavilo protupravnu imovinsku korist je prije podizanja optužnice vratilo dio nezakonito primljenih sredstava.

Ukoliko budu proglašeni krivima, optuženicima prijeti zakonom propisana kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina zatvora, zajedno s novčanom kaznom za optužena trgovačka društva u iznosu do 1.327.220,00 EUR.

EPPO je neovisan ured javnog tužitelja Europske unije, odgovoran je za istragu, kazneni progon i podizanje optužnice za kaznena djela protiv financijskih interesa EU-a.