Mergi la conţinutul principal

Cadrul juridic

Regulamentul EPPO și Directiva PIF

Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO), („Regulamentul EPPO”), constituie temeiul juridic pentru funcționarea EPPO.

Directiva (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal, („Directiva PIF”), definește infracțiunile care aduc atingere bugetului UE.

Aceasta se referă la competența materială a EPPO, stabilită la articolul 22 din Regulamentul EPPO. (Articolul 22 din Regulamentul EPPO se referă la o serie de infracțiuni care decurg din dreptul UE, cuprinse în Directiva PIF.)

Toate statele membre participante au, în egală măsură, obligații în temeiul Directivei PIF. Directivele lasă la aprecierea statelor membre formele și metodele la care acestea pot recurge pentru a le transpune în dreptul intern. Pentru EPPO, aceasta înseamnă că nu există un cod penal comun al Uniunii Europene. Cu toate acestea, Directiva PIF asigură o competență armonizată în toate statele membre participante la EPPO în ceea ce privește infracțiunile pe care EPPO le cercetează și le urmărește penal.

În cadrul cercetărilor și urmăririlor penale, EPPO se bazează pe infracțiunile de drept intern, astfel cum se regăsesc acestea în legislația penală a statului membru al procurorului european delegat care a fost desemnat ca fiind responsabil cu instrumentarea cercetărilor și a urmăririlor penale în cazul respectiv, în numele EPPO. În cadrul notificărilor transmise în temeiul articolului 117 din Regulamentul EPPO, statele membre participante au furnizat liste cu infracțiunile de drept intern relevante.

 

Statele membre ale UE participante la EPPO 

În prezent, la EPPO participă 22 de state membre ale Uniunii Europene. Conceptul de cooperare consolidată (articolele 326-334 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene) permite mai multor state membre să convină asupra unui obiectiv comun, și anume instituirea EPPO [articolul 86 alineatul (1) al treilea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene], chiar dacă celelalte state membre aleg să nu participe.

În cursul negocierilor pentru crearea EPPO, 20 de state membre și-au confirmat dorința de a-l institui, devenind astfel state membre participante în 2017, odată cu adoptarea Regulamentului EPPO.

Cu excepția Danemarcei, este posibil ca, ulterior, mai multe state membre să se alăture cooperării consolidate în ceea ce privește instituirea EPPO. Participarea acestora trebuie să fie confirmată de către Comisia Europeană.

Până în acest moment, acest lucru s-a întâmplat cu alte două state membre:

  • Decizia Comisiei din 1 august 2018 de confirmare a participării Țărilor de Jos la cooperarea consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European;
  • Decizia Comisiei din 7 august 2018 de confirmare a participării Maltei la cooperarea consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European.

 

Instrumentele juridice adoptate de Colegiul EPPO

Regulamentul EPPO prevede instrumente juridice suplimentare care perfecționează și îndrumă procesul decizional intern al EPPO. Cele mai importante dintre acestea sunt:

 

Cooperarea cu ceilalți parteneri ai EPPO

În scopul cercetărilor și urmăririlor penale, EPPO colaborează cu numeroși parteneri din cadrul Uniunii Europene (autorități ale statelor membre participante și neparticipante, instituții, organe, oficii și agenții ale Uniunii Europene) și din afara acesteia (autorități din țări terțe, organizații internaționale).

În cadrul notificărilor transmise în temeiul articolului 117 din Regulamentul EPPO, statele membre participante și-au desemnat autoritățile care interacționează cu EPPO.

Pentru a facilita cooperarea, EPPO a încheiat o serie de acorduri de lucru atât cu autoritățile statelor membre participante, cât și cu cele ale statelor membre neparticipante, precum și cu parteneri de la nivelul Uniunii Europene, de exemplu Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), Eurojust, Europol, Curtea de Conturi Europeană și Grupul Băncii Europene de Investiții.

În plus, actele de bază pentru principalii parteneri au fost modificate pentru a aborda relația acestora cu EPPO: Regulamentul Eurojust, Regulamentul OLAF și Regulamentul Europol.

 

Protecția datelor și accesul public la documente

Consultați cadrul juridic pentru protecția datelor în cadrul EPPO

EPPO menține un registru public al documentelor EPPO, care poate fi utilizat pentru a căuta documentele menționate mai sus și alte documente juridice ale EPPO.