Mergi la conţinutul principal
The independent public prosecution office of the EU
Report a crime

Cadrul juridic

Regulamentul EPPO și Directiva PIF

Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO), („Regulamentul EPPO”), constituie temeiul juridic pentru funcționarea EPPO.

Directiva (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal, („Directiva PIF”), definește infracțiunile care aduc atingere bugetului UE.

Regulamentul EPPO stabilește competența materială a EPPO, care este prevazută în articolul 22. (Articolul 22 din Regulamentul EPPO se referă la o serie de infracțiuni  care sunt reglementate de dreptul UE,  respectiv deDirectiva PIF.)

Toate statele membre au, în egală măsură, obligații în temeiul Directivei PIF. Directivele lasă la aprecierea statelor membre formele și mijloacele la care acestea pot recurge pentru a le transpune în dreptul lor intern. Pentru EPPO, aceasta înseamnă că nu există un cod penal comun al Uniunii Europene. Cu toate acestea, Directiva PIF asigură o competență armonizată în toate statele membre participante la EPPO în ceea ce privește infracțiunile pe care EPPO le investighează și le urmărește penal.

În cadrul investigațiilor și urmăririlor penale, EPPO aplică dispozițiile care reglementează infracțiunile din legislația  statului membru căruia îi aparține procurorul european delegat desemnat cu instrumentarea cazului, în numele EPPO. În cadrul notificărilor transmise în temeiul articolului 117 din Regulamentul EPPO, statele membre participante la EPPO au furnizat liste cu infracțiunile relevate pentru EPPO, astfel cum acestea sunt reglementate în dreptul lor intern.

 

Statele membre ale UE participante la EPPO 

În prezent, la EPPO participă 22 de state membre ale Uniunii Europene. Conceptul de cooperare consolidată (articolele 326-334 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene) permite ca mai multe state membre să convină asupra unui obiectiv comun, cum este instituirea EPPO [articolul 86 alineatul (1) al treilea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene], chiar dacă celelalte state membre aleg să nu participe.

În cursul negocierilor pentru crearea EPPO, 20 dintre statele membre și-au exprimat dorința lor de a participa la instituirea EPPO, devenind astfel, în anul 2017, state membre participante la EPPO, odată cu adoptarea Regulamentului EPPO.

Cu excepția Danemarcei, este posibil ca, ulterior, mai multe state membre să se alăture cooperării consolidate în ceea ce privește instituirea EPPO. Participarea acestora trebuie să fie confirmată de către Comisia Europeană.

Până în acest moment, acest lucru s-a întâmplat cu alte două state membre:

  • Decizia Comisiei din 1 august 2018 de confirmare a participării Țărilor de Jos la cooperarea consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European;
  • Decizia Comisiei din 7 august 2018 de confirmare a participării Maltei la cooperarea consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European.

 

Instrumentele juridice adoptate de Colegiul EPPO

Regulamentul EPPO prevede instrumente juridice suplimentare care perfecționează și îndrumă procesul decizional intern al EPPO. Cele mai importante dintre acestea sunt:

 

Cooperarea cu ceilalți parteneri ai EPPO

În scopul efectuării investigațiilor și urmăririlor penale, EPPO cooperează cu numeroși parteneri din cadrul Uniunii Europene (autorități ale statelor membre participante și neparticipante, instituții, organe, oficii și agenții ale Uniunii Europene) și din afara acesteia (autorități din țări terțe, organizații internaționale).

În cadrul notificărilor transmise în temeiul articolului 117 din Regulamentul EPPO, statele membre participante la EPPO și-au desemnat autoritățile competente să  interacționează cu EPPO.

Pentru a facilita cooperarea, EPPO a încheiat o serie de acorduri de lucru atât cu autoritățile statelor membre participante, cât și cu cele ale statelor membre neparticipante, precum și cu parteneri de la nivelul Uniunii Europene, de exemplu Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), Eurojust, Europol, Curtea de Conturi Europeană și Grupul Băncii Europene de Investiții.

În plus,  dispozițiile legale care reglementează competențele principalilor parteneri ai EPPO au fost modificate în scopul  facilitării relația acestora cu EPPO: Regulamentul EurojustRegulamentul OLAF și Regulamentul Europol.

 

Protecția datelor și accesul public la documente

Consultați cadrul juridic pentru protecția datelor în cadrul EPPO

EPPO menține un registru public al documentelor EPPO, care poate fi utilizat pentru a căuta documentele menționate mai sus și alte documente juridice ale EPPO.