Skoči na glavni sadržaj
The independent public prosecution office of the EU
Report a crime

OBAVIJEST O PRIVATNOSTI ZA PRIVATNE STRANKE KOJE PRIJAVLJUJU KAZNENO DJELO PUTEM MREŽNE STRANICE EPPO-a

  • Zašto i na koji način obrađujemo vaše osobne podatke?

U Uvodnoj izjavi 49. Uredbe Vijeća 2017/1939 (Uredba o „EPPO-u”) objašnjeno je da EPPO može primati ili prikupljati informacije od privatnih stranaka o kaznenim djelima u pogledu kojih bi on mogao izvršavati svoju nadležnost.

Informacije o mogućem istražnom interesu možete dostaviti putem specijaliziranih mrežnih stranica https://www.eppo.europa.eu/report-crime.

EPPO će bez nepotrebne odgode obraditi prijavljene informacije kako bi procijenio jesu li te informacije u njegovoj nadležnosti ili ne. Ako informacije nisu očito izvan nadležnosti EPPO-a, on će provjeriti jesu li ispunjeni uvjeti za izvršavanje svoje nadležnosti, osobito oni iz članaka 22., 23. i 25. Uredbe Vijeća 2017/1939 („Uredbe o EPPO-u”).

Ako je to slučaj, otvara se istražni predmet i podatci koje dostavite obradit će se u svrhu provođenja istrage i kaznenog progona i/ili suradnje s drugim nadležnim tijelima.

 

  • Što je primjenjivi pravni okvir?

Pravna osnova za taj postupak obrade je Uredba Vijeća 2017/1939 („Uredba o EPPO-u”). EPPO obrađuje „operativne” osobne podatke koje ste dostavili u skladu s Poglavljem VIII. Uredbe o EPPO-u u svrhu obavljanja svojih zadaća.

 

  • Koje osobne podatke prikupljamo?

Radi obrade tijekom podnošenja internetskog obrasca, EPPO prikuplja samo osobne podatke koje ste dobrovoljno dali u obrascu.

Pozivamo vas da ispunite internetski obrazac s informacijama koje EPPO-u mogu pomoći da procijeni svoju nadležnost za otvaranje istrage. To uključuje vaše osobne podatke (kao što su ime i prezime, broj dokumenta i podatci za kontakt), kao i podatke o drugim ispitanicima uključenima u navodno kazneno djelo.

 

  • Koliko dugo čuvamo vaše osobne podatke?

Radi zaštite vaših osobnih podataka uspostavljen je niz tehničkih i organizacijskih mjera. Tehničke mjere obuhvaćaju odgovarajuće mjere za rješavanje pitanja sigurnosti na internetu, rizika od povrede podataka, izmjene podataka ili neovlaštenog pristupa podatcima, uzimajući u obzir rizik koji predstavlja obrada i prirodu osobnih podataka koji se obrađuju.

Organizacijske mjere obuhvaćaju ograničavanje pristupa osobnim podatcima na ovlaštene osobe kojima je nužno osigurati pristup za potrebe navedene obrade.

 

  • Tko ima pristup vašim osobnim podatcima?

U ovoj fazi pristup vašim osobnim podatcima imaju samo članovi osoblja EPPO-a koji su posebno ovlašteni procijeniti jesu li podnesene informacije u nadležnosti EPPO-a.

Osim toga, u skladu s Uredbom o EPPO-u, informacije koje dostavite mogu se upotrebljavati za istragu, kazneni progon ili suradnju s trećim stranama tijekom izvršavanja zadaća EPPO-a. To podrazumijeva da se vaši podatci mogu prenijeti relevantnim nadležnim tijelima u državama članicama ili drugim institucijama, uredima nadležnih tijela i agencijama EU-a ako su te činjenice iz područja njihove nadležnosti. Na primjer, EPPO može nadležnom tijelu države članice prenijeti informacije u vezi s kaznenim djelom koje ne utječe na financijske interese EU-a (članak 24. stavak 8. Uredbe o EPPO-u). Međutim, to može uključivati i prijenose tijelima ili stranama izvan Unije, u okviru zaštitnih mjera iz Uredbe o EPPO-u i na način koji je ondje opisan.

Naposljetku, budući da EPPO provodi svoje istrage i kaznene progone na sudovima država članica, i podložno odgovarajućim zakonima o kaznenom postupku, ako vaši podatci postanu dijelom predmeta, može ih obrađivati i niz nadležnih tijela na državnoj razini. Sve se to odvija u kontekstu istrage i/ili kaznenog progona EPPO-a i nemoguće je navesti iscrpni popis s obzirom na količinu mogućih različitih scenarija. Vaše osobne podatke, isto tako, može obrađivati i ured državnog tužiteljstva ako na državnoj razini prijavite kazneno djelo.

 

  • Koliko dugo čuvamo vaše osobne podatke?

EPPO neće pohranjivati osobne podatke dulje nego što je to potrebno za postizanje svrhe zbog koje su prikupljeni. Stoga će EPPO periodično preispitivati potrebu za pohranom obrađenih operativnih osobnih podataka, na temelju članka 50. Uredbe o EPPO-u.

Ako su prijavljene činjenice očito izvan njegove nadležnosti, EPPO će prestati pohranjivati operativne osobne podatke koje ste dostavili.

Procjena prijavljenih informacija izvršit će se bez nepotrebne odgode. U svakom slučaju, osim ako podnošenje dovede do otvaranja istrage EPPO-a, vaši se osobni podatci neće pohranjivati na duže od šest mjeseci nakon što ih primi EPPO.

Ako je vaše podnošenje izvan nadležnosti EPPO-a, radi sigurnosti sustava te radi statistike i revizije, EPPO može bilježiti zapise s vašim imenom i prezimenom, registracijskim brojem, datumom podnošenja i zapisom o radnji koju je poduzeo EPPO. To će se pohraniti na razdoblje od tri godine, a na ovaj postupak obrade primjenjuje se Uredba (EU) 2018/1725.

 

  • Koja su vaša prava i kako ih možete ostvariti i druga pitanja

Imate pravo zatražiti pristup svojim osobnim podatcima te pravo na njihov ispravak, brisanje ili ograničenje njihove obrade. Mogu se primijeniti iznimke i ograničenja na temelju Uredbe o EPPO-u.

Sve zahtjeve za ostvarivanje nekog od tih prava, zahtjeve za pomoć ili druga pitanja treba uputiti službeniku za zaštitu podataka EPPO-a, putem e-pošte (eppo-dpo@eppo.europa.eu) ili pošte.

Svoja prava možete ostvariti i neizravno, podnošenjem pritužbe Europskom nadzorniku za zaštitu podataka (edps@edps.europa.eu) ili putem pošte.