Skip to main content
The independent public prosecution office of the EU
Report a crime

Struktur og karakteristika

Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO) fungerer som et fuldt uafhængigt fælles kontor i alle deltagende EU-lande (den såkaldte "EPPO-zone") og kombinerer europæiske og nationale retshåndhævelsesindsatser. EPPO's administrative struktur er blevet færdiggjort, og den operationelle fase begyndte den 1. juni 2021.

Organisationsstruktur

EPPO består af to niveauer: det centrale niveau og det decentrale (nationale) niveau. Nedenfor finder du et diagram efterfulgt af en beskrivelse af EPPO's organisationsstruktur. 

organisational structure

 

Hovedkontor

EPPO's centrale niveau med hovedsæde i Luxembourg består af: den europæiske chefanklager, 22 europæiske anklagere (én pr. deltagende EU-land), hvoraf to fungerer som stedfortrædere for den europæiske chefanklager (i øjeblikket europæiske anklagere fra Tyskland og Tjekkiet) og den administrerende direktør. Den europæiske chefanklager og de 22 europæiske anklagere udgør EPPO's kollegium. 


De europæiske anklagere og den administrerende direktør bistås i deres arbejde af en række eksperter på områder, som bl.a. omfatter administrativ, teknisk, operationel og juridisk-teknisk bistand.

Kontorer i de deltagende medlemsstater

EPPO's decentrale niveau består af de europæiske delegerede anklagere i de 22 deltagende EU-medlemsstater. Det centrale niveau fører tilsyn med de efterforskninger og retsforfølgninger, der udføres af de europæiske delegerede anklagere på nationalt plan, som opererer i fuld uafhængighed af deres nationale myndigheder.

De nationale domstoles domstolskontrol

Den Europæiske Anklagemyndigheds proceduremæssige retsakter er underlagt de nationale domstoles domstolskontrol. EU-Domstolen har — i form af præjudicielle afgørelser eller domstolskontrol af EPPO's retsakter — residuelle beføjelser til at sikre en konsekvent anvendelse af EU-retten. 

EPPO's organisationsstruktur

Et yderligere diagram nedenfor forklarer endvidere EPPO's organisationsstruktur og dens hovedkontor i Luxembourg.

Image removed.