Skip to main content

Struktúra és jellemzők

 

Az Európai Ügyészség (EPPO) az összes részt vevő uniós országban (az úgynevezett EPPO-terület) teljes mértékben független, egységes hivatalként működik, és egyesíti az európai és a nemzeti bűnüldözési erőfeszítéseket. Az Európai Ügyészség igazgatási felépítését véglegesítették, és az Európai Ügyészség 2021. június 1-jével megkezdte működését.

Az Európai Ügyészség két szintből áll: központi szint és és decentralizált (nemzeti) szint. Az alábbi ábra és azt követő leírás bemutatja az Európai Ügyészség szervezeti struktúráját. 

 

 

Az Európai Ügyészség szervezeti struktúráját bemutató ábra

 

 

Központi hivatal

Az Európai Ügyészség luxembourgi székhelyű központi szintjét az Európai Főügyész; 22 európai ügyész (részt vevő uniós országonként egy-egy), amelyek közül kettő az európai főügyészhelyettes tisztségét tölti be (jelenleg a Németországból és Olaszországból érkező európai ügyész); valamint az adminisztratív igazgató jelenti. Az Európai Főügyész és a 22 európai ügyész alkotja az Európai Ügyészség Ügyészi Kollégiumát. 


Az európai ügyészeket és az adminisztratív igazgatót feladataik ellátásában többek között adminisztratív, műveleti, operatív és jogtechnikai támogatást nyújtó szakértők segítik.

 

Irodák a részt vevő tagállamokban

Az Európai Ügyészség decentralizált szintjét a 22 részt vevő tagállamban lévő delegált európai ügyészek alkotják. A központi szint felügyeli a nemzeti hatóságaiktól teljesen függetlenül eljáró delegált európai ügyészek által nemzeti szinten folytatott nyomozásokat és vádhatósági eljárásokat.

 

A nemzeti bíróságok általi bírósági felülvizsgálat

Az Európai Ügyészség eljárási aktusai bírósági felülvizsgálat tárgyát képezik a nemzeti bíróságok előtt. Az Európai Unió Bírósága az uniós jog következetes alkalmazásának biztosítása érdekében előzetes döntéshozatal vagy az Európai Ügyészség aktusainak bírósági felülvizsgálata révén kiegészítő jogosítványokkal rendelkezik. 

 

Az Európai Ügyészség szervezeti ábrája

Az alábbiakban további ábra mutatja be az Európai Ügyészség és luxembourgi központi hivatalának szervezeti felépítését.

A luxembourgi központi hivatal szervezeti felépítése