Pārlekt uz galveno saturu

Struktūra un iezīmes

 

Eiropas Prokuratūra (EPPO) darbojas kā pilnībā neatkarīgs vienots birojs visās iesaistītajās ES valstīs (tā dēvētajā “EPPO zonā”) un apvieno Eiropas un valstu tiesībaizsardzības centienus. EPPO administratīvās struktūras izveide ir pabeigta, un tā sāka darboties 2021. gada 1. jūnijā.

EPPO sastāv no diviem līmeņiem: centrālā līmeņa un decentralizētā (valstu) līmeņa. Zemāk ir sniegta tās organizatoriskās struktūras shēma un apraksts. 

 

 

Image removed.EPPO organizatoriskās struktūras shēma" data-entity-type="file" data-entity-uuid="5ee8a50d-314a-44be-9372-bac088071413" height="735" src="/sites/default/files/inline-images/EPPO%20structure%20-%20EN%2C%20Jan%202022_1.png" width="1193" />

 

 

Centrālais birojs

EPPO centrālais līmenis, kura galvenā mītne atrodas Luksemburgā, ir Eiropas galvenā prokurore, 22 Eiropas prokurori (pa vienam no katras iesaistītās ES valsts), no kuriem divi darbojas kā Eiropas galvenās prokurores vietnieki (pašlaik tie ir Eiropas prokurori no Vācijas un Itālijas), un administratīvais direktors. Eiropas galvenā prokurore un 22 Eiropas prokurori veido EPPO Kolēģiju. 


Eiropas prokuroriem un administratīvajam direktoram darbā palīdz vairāki eksperti, tostarp, sniedzot administratīvo, tehnisko, operatīvo un juridiski tehnisko atbalstu.

 

Biroji iesaistītajās dalībvalstīs

EPPO decentralizēto līmeni veido Eiropas deleģētie prokurori (EDP) 22 iesaistītajās ES dalībvalstīs. Centrālajā līmenī tiek pārraudzīta izmeklēšana un kriminālvajāšana, ko valstu līmenī veic EDP, kuri darbojas pilnīgi neatkarīgi no valsts iestādēm.

 

Likumības pārbaude, ko veic valstu tiesas

Eiropas Prokuratūras procesuālo aktu likumības pārbaudi veic valstu tiesas. Eiropas Savienības Tiesai, pieņemot prejudiciālus nolēmumus vai pārskatot EPPO tiesību aktus, ir papildu pilnvaras nodrošināt ES tiesību aktu konsekventu piemērošanu. 

 

EPPO organizatoriskā shēma

Zemāk norādītajā diagrammā ir sīkāk izskaidrota EPPO un tās centrālā biroja Luksemburgā organizatoriskā struktūra.

Luksemburgas centrālā biroja organizatoriskā struktūra