Pārlekt uz galveno saturu
The independent public prosecution office of the EU
Report a crime

Struktūra un iezīmes

Eiropas Prokuratūra (EPPO) darbojas kā pilnībā neatkarīgs vienots birojs visās iesaistītajās ES valstīs (tā dēvētajā “EPPO zonā”) un apvieno Eiropas un valstu tiesībaizsardzības centienus. EPPO administratīvās struktūras izveide ir pabeigta, un aktīvā darbība tika uzsākta 2021. gada 1. jūnijā.

 

EPPO sastāv no diviem līmeņiem: centrālā līmeņa un decentralizētā (nacionālā) līmeņa. Zemāk ir sniegta tās organizatoriskās struktūras shēma un apraksts. 

organisational structure

 

Centrālais birojs

EPPO centrālo līmeni, kura galvenā mītne atrodas Luksemburgā, veido Eiropas galvenā prokurore, 22 Eiropas prokurori (pa vienam no katras iesaistītās ES valsts), no kuriem divi darbojas kā Eiropas galvenās prokurores vietnieki (pašlaik tie ir Eiropas prokurori no Vācijas un Čehijas), un administratīvais direktors. Eiropas galvenā prokurore un 22 Eiropas prokurori veido EPPO Kolēģiju. 

Eiropas prokuroriem un administratīvajam direktoram darbā palīdz vairāki eksperti, tostarp, sniedzot administratīvo, tehnisko, operatīvo un juridiski tehnisko atbalstu.

Biroji iesaistītajās dalībvalstīs

EPPO decentralizēto līmeni veido Eiropas deleģētie prokurori (EDP) 22 iesaistītajās ES dalībvalstīs. Centrālajā līmenī tiek pārraudzīta izmeklēšana un kriminālvajāšana, ko nacionālajā līmenī veic EDP, kuri darbojas pilnīgi neatkarīgi no nacionālajām iestādēm.

Likumības pārbaude, ko veic valstu tiesas

Eiropas Prokuratūras procesuālo aktu likumības pārbaudi veic nacionālās tiesas. Eiropas Savienības Tiesai, pieņemot prejudiciālus nolēmumus vai pārskatot EPPO tiesību aktus, ir papildu pilnvaras nodrošināt ES tiesību aktu konsekventu piemērošanu.  

EPPO organizatoriskā shēma

Zemāk norādītajā diagrammā ir sīkāk izskaidrota EPPO un tās centrālā biroja Luksemburgā organizatoriskā struktūra.

Organigram_7_12_23