Skip to main content
The independent public prosecution office of the EU
Report a crime

Struchtúr agus tréithe

Feidhmíonn Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh (OIPE) mar oifig aonair lán-neamhspleách ar fud gach tír san AE rannpháirteach (an 'crios OIPE' mar a thugtar air), agus comhcheanglaíonn sí iarrachtaí Eorpacha agus náisiúnta forfheidhmithe dlí. Tá bailchríoch curtha ar shocrú riaracháin an OIPE agus cuireadh tús leis an gcéim oibriúcháin ar an 1 Meitheamh 2021.

Struchtúr eagrúcháin

Tá dhá leibhéal sa OIPE: an leibhéal lárnach agus an leibhéal díláraithe (náisiúnta). Gheobhaidh tú thíos cairt, agus cur síos ina dhiaidh sin, ar a struchtúr eagrúcháin. 

organisational structure

 

Lároifig

Is éard atá i leibhéal lárnach an OIPE, lena cheanncheathrú i Lucsamburg: Príomh-Ionchúisitheoir na hEorpa; 22 Ionchúisitheoir Eorpach (duine in aghaidh thír an AE rannpháirteach), a bhfeidhmíonn beirt acu mar Leas-Phríomh-Ionchúisitheoir Eorpach (faoi láthair, Ionchúisitheoirí Eorpacha ón nGearmáin agus ón tSeicia); agus an Stiúrthóir Riaracháin. Is ionann Príomh-Ionchúisitheoir na hEorpa agus an 22 Ionchúisitheoir Eorpach agus Coláiste an OIPE. 


Faigheann na hIonchúisitheoirí Eorpacha agus an Stiúrthóir Riaracháin cúnamh ina gcuid oibre ag roinnt saineolaithe i réimsí lena n-áirítear tacaíocht riaracháin, theicniúil, oibriúcháin agus theicniúil dhlíthiúil.

Oifigí i mBallstáit rannpháirteacha

Is éard atá i leibhéal díláraithe an EPPO ná na hIonchúisitheoirí Tarmligthe Eorpacha (EDPanna) sna 22 Ballstát atá rannpháirteach san Aontas Eorpach. Déanann an leibhéal lárnach maoirseacht ar na himscrúduithe agus na hionchúisimh a rinne na EDPanna ag an leibhéal náisiúnta, a fheidhmíonn le neamhspleáchas iomlán óna n-údaráis náisiúnta.

Athbhreithniú breithiúnach ag cúirteanna náisiúnta

Tá gníomhartha nós imeachta Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh faoi réir athbhreithniú breithiúnach ag na cúirteanna náisiúnta. Tá cumhachtaí iarmharacha ag an gCúirt Bhreithiúnais Eorpach – trí réamhrialuithe nó athbhreithnithe breithiúnacha ar ghníomhartha OIPE – chun cur i bhfeidhm comhsheasmhach ar dhlí an AE a chinntiú. 

Cairt eagrúcháin an OIPE

Míníonn graf breise thíos a thuilleadh struchtúr eagrúcháin an OIPE agus a lároifig i Lucsamburg.

 

Image removed.