Pereiti į pagrindinį turinį
The independent public prosecution office of the EU
Report a crime

Struktūra ir funkcijos

 

Europos prokuratūra (EPPO) veikia kaip visiškai nepriklausoma bendra tarnyba visose dalyvaujančiose ES šalyse (vadinamojoje EPPO zonoje). Ji suvienija Europos ir nacionalines teisėsaugos institucijų pajėgas. Baigus kurti Europos prokuratūros administracinę struktūrą 2021 m. birželio 1 d. pradėtas veiklos etapas.

Europos prokuratūra veikla vykdoma dviem lygmenimis: centriniu ir decentralizuotu (nacionaliniu). Toliau pateikiama organizacinės struktūros schema ir jos aprašymas. 

 

 

Europos prokuratūros organizacinės struktūros schema

 

 

Centrinis biuras

Europos prokuratūros centrinį lygmenį, kurio būstinė yra Liuksemburge, sudaro: Europos vyriausiasis prokuroras, 22 Europos prokurorai (po vieną iš kiekvienos dalyvaujančios ES šalies), kurių du yra Europos vyriausiojo prokuroro pavaduotojai (šiuo metu tai Vokietijos ir Italijos Europos prokurorai), ir administracijos direktorius. Europos vyriausiasis prokuroras ir 22 Europos prokurorai sudaro Europos prokuratūros kolegiją. 


Europos prokurorams ir administracijos direktoriui padeda administracinės, techninės, operatyvinės ir teisinės-techninės pagalbos specialistai.

 

Biurai dalyvaujančiose valstybėse narėse

Decentralizuotą Europos prokuratūros lygmenį sudaro Europos deleguotieji prokurorai (EDP) 22 dalyvaujančiose ES valstybėse narėse. Centrinis lygmuo prižiūri tyrimus ir baudžiamąjį persekiojimą, kuriuos atlieka nacionalinio lygmens Europos deleguotieji prokurorai, veikiantys visiškai nepriklausomai nuo nacionalinių institucijų.

 

Nacionalinių teismų atliekama teisminė kontrolė

Europos prokuratūros procesinius aktus gali peržiūrėti nacionaliniai teismai. Europos Teisingumo Teismas, priimdamas prejudicinius sprendimus arba atlikdamas Europos prokuratūros aktų teismines peržiūras, turi papildomus įgaliojimus užtikrinti nuoseklų ES teisės taikymą. 

 

EPPO organizacinė schema

Toliau pateiktoje papildomoje schemoje paaiškinta Europos prokuratūros ir jos centrinės būstinės Liuksemburge organizacinė struktūra.

Centrinio biuro Liuksemburgo organizacinė struktūra

 

Organisational structure

The EPPO is composed of two levels: the central level and the decentralised (national) level. Below you will find a chart, followed by a description, of its organisational structure. 

organisational structure

 

Central office

The EPPO’s central level, with its headquarters in Luxembourg, consists of: the European Chief Prosecutor; 22 European Prosecutors (one per participating EU country), two of whom function as Deputies for the European Chief Prosecutor (currently, European Prosecutors from Germany and Italy); and the Administrative Director. The European Chief Prosecutor and the 22 European Prosecutors constitute the College of the EPPO. 


The European Prosecutors and the Administrative Director are assisted in their work by a number of experts in areas including administrative, technical, operational and legal-technical support.

Offices in participating Member States

The EPPO’s decentralised level consists of the European Delegated Prosecutors (EDPs) in the 22 participating EU Member States. The central level supervises the investigations and prosecutions carried out by the EDPs at the national level, who operate with complete independence from their national authorities.

Judicial review by national courts

The procedural acts of the European Public Prosecutor’s Office are subject to judicial review by the national courts. The European Court of Justice – by way of preliminary rulings or judicial reviews of the EPPO acts – has residual powers to ensure a consistent application of EU law. 

Organisational chart of the EPPO

An additional graph below further explains the organisational structure of the EPPO and its central office in Luxembourg.

EPPO organisational chart, 31 January update