Pereiti į pagrindinį turinį
The independent public prosecution office of the EU
Report a crime

Struktūra ir funkcijos

Europos prokuratūra (EPPO) veikia kaip visiškai nepriklausoma bendra tarnyba visose dalyvaujančiose ES šalyse (vadinamojoje EPPO zonoje). Ji suvienija Europos ir nacionalines teisėsaugos institucijų pajėgas. Baigus kurti Europos prokuratūros administracinę struktūrą 2021 m. birželio 1 d. pradėtas veiklos etapas.

Europos prokuratūra veikla vykdoma dviem lygmenimis: centriniu ir decentralizuotu (nacionaliniu). Toliau pateikiama organizacinės struktūros schema ir jos aprašymas. 

organisational structure

 

Centrinis biuras

Europos prokuratūros centrinį lygmenį, kurio būstinė yra Liuksemburge, sudaro: Europos vyriausiasis prokuroras, 22 Europos prokurorai (po vieną iš kiekvienos dalyvaujančios ES šalies), kurių du yra Europos vyriausiojo prokuroro pavaduotojai (šiuo metu tai Vokietijos ir Čekijos Europos prokurorai), ir administracijos direktorius. Europos vyriausiasis prokuroras ir 22 Europos prokurorai sudaro Europos prokuratūros kolegiją. 

Europos prokurorams ir administracijos direktoriui padeda administracinės, techninės, operatyvinės ir teisinės-techninės pagalbos specialistai.

Biurai dalyvaujančiose valstybėse narėse

Decentralizuotą Europos prokuratūros lygmenį sudaro Europos deleguotieji prokurorai (EDP) 22 dalyvaujančiose ES valstybėse narėse. Centrinis lygmuo prižiūri tyrimus ir baudžiamąjį persekiojimą, kuriuos atlieka nacionalinio lygmens Europos deleguotieji prokurorai, veikiantys visiškai nepriklausomai nuo nacionalinių institucijų.

Nacionalinių teismų atliekama teisminė kontrolė

Europos prokuratūros procesinius aktus gali peržiūrėti nacionaliniai teismai. Europos Teisingumo Teismas, priimdamas prejudicinius sprendimus arba atlikdamas Europos prokuratūros aktų teismines peržiūras, turi papildomus įgaliojimus užtikrinti nuoseklų ES teisės taikymą. 

EPPO organizacinė schema

Toliau pateiktoje papildomoje schemoje paaiškinta Europos prokuratūros ir jos centrinės būstinės Liuksemburge organizacinė struktūra.

Organigram_7_12_23