Skip to main content
The independent public prosecution office of the EU
Report a crime

Struttura u karatteristiċi

L-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew (UPPE) jopera bħala uffiċċju uniku kompletament indipendenti fil-pajjiżi parteċipanti kollha tal-UE (l-hekk imsejħa “żona tal-UPPE”), u jgħaqqad l-isforzi tal-infurzar tal-liġi Ewropej u nazzjonali. L-istabbiliment amministrattiv tal-UPPE ġie ffinalizzat u l-fażi operazzjonali bdiet fl-1 ta’ Ġunju 2021.

L-UPPE huwa magħmul minn żewġ livelli: il-livell ċentrali u l-livell deċentralizzat (nazzjonali). Hawn taħt għandek issib ċart, segwita minn deskrizzjoni, tal-istruttura organizzattiva tiegħu. 

organisational structure

 

Uffiċċju ċentrali

Il-livell ċentrali tal-UPPE, bil-kwartieri ġenerali tiegħu fil-Lussemburgu, jikkonsisti minn: il-Kap Prosekutur Ewropew; 22 Prosekutur Ewropew (wieħed għal kull pajjiż parteċipanti tal-UE), li tnejn minnhom għandhom funzjoni ta’ Deputati għall-Kap Prosekutur Ewropew (bħalissa, Prosekuturi Ewropej mill-Ġermanja u l-Ċekja); u d-Direttur Amministrattiv. Il-Kap Prosekutur Ewropew u t-22 Prosekutur Ewropew jikkostitwixxu l-Kulleġġ tal-UPPE. 

Il-Prosekuturi Ewropej u d-Direttur Amministrattiv huma megħjuna fil-ħidma tagħhom minn numru ta’ esperti f’oqsma li jinkludu appoġġ amministrattiv, tekniku, operazzjonali u appoġġ legali-tekniku.

Uffiċċji fl-Istati Membri parteċipanti

Il-livell deċentralizzat tal-UPPE jikkonsisti mill-Prosekuturi Delegati Ewropej (EDPs) fit-22 Stat Membru parteċipanti tal-UE. Il-livell ċentrali jissorvelja l-investigazzjonijiet u l-prosekuzzjonijiet imwettqa mill-EDPs fil-livell nazzjonali, li joperaw b’indipendenza sħiħa mill-awtoritajiet nazzjonali tagħhom.

Rieżami ġudizzjarju mill-qrati nazzjonali

L-atti proċedurali tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew huma soġġetti għal rieżami ġudizzjarju mill-qrati nazzjonali. Il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja – permezz ta’ deċiżjonijiet preliminari jew rieżamijiet ġudizzjarji tal-atti tal-UPPE – għandha setgħat residwi biex tiżgura applikazzjoni konsistenti tad-dritt tal-UE. 

Organigramma tal-UPPE

Il-graff addizzjonali t’hawn taħt tispjega aktar l-istruttura organizzazzjonali tal-UPPE u l-uffiċċju ċentrali tiegħu fil-Lussemburgu.

Organigram_7_12_23