Skočiť na hlavný obsah
The independent public prosecution office of the EU
Report a crime

Štruktúra a charakteristika

Európska prokuratúra funguje ako úplne nezávislý samostatný úrad vo všetkých zúčastnených krajinách EÚ (tzv. „zóna Európskej prokuratúry“) a spája európske a vnútroštátne úsilie v oblasti presadzovania práva. Dokončilo sa administratívne usporiadanie Európskej prokuratúry a operatívna fáza sa začala 1. júna 2021.

Európska prokuratúra má dve úrovne: ústrednú úroveň a decentralizovanú (národnú) úroveň. Ďalej nájdete tabuľku s opisom organizačnej štruktúry. 

organisational structure

 

Ústredie

Ústrednú úroveň Európskej prokuratúry so sídlom v Luxemburgu tvoria: hlavný európsky prokurátor; 22 európskych prokurátorov (jeden za každú zúčastnenú krajinu EÚ), z ktorých dvaja pôsobia ako zástupcovia hlavného európskeho prokurátora (v súčasnosti európski prokurátori z Nemecka a Česka) a administratívny riaditeľ. Hlavný európsky prokurátor a 22 európskych prokurátorov tvoria kolégium Európskej prokuratúry. 

Európskym prokurátorom a administratívnemu riaditeľovi pomáhajú pri ich práci viacerí odborníci v jednotlivých oblastiach vrátane administratívnej, technickej, prevádzkovej a právno-technickej podpory.
 

Úrady v zúčastnených členských štátoch

Decentralizovanú úroveň Európskej prokuratúry tvoria európski delegovaní prokurátori v 22 zúčastnených členských štátoch EÚ. Ústredná úroveň dohliada na vyšetrovania a trestné stíhania vykonávané európskymi delegovanými prokurátormi na vnútroštátnej úrovni, ktorí pracujú úplne nezávisle od svojich vnútroštátnych orgánov.

Súdne preskúmanie vnútroštátnymi súdmi

Procesné úkony Európskej prokuratúry podliehajú preskúmaniu príslušnými vnútroštátnymi súdmi. Súdny dvor Európskej únie má prostredníctvom prejudiciálnych rozhodnutí alebo súdneho preskúmania úkonov Európskej prokuratúry zostatkovú právomoc na zabezpečenie jednotného uplatňovania práva EÚ. 

Organizačná schéma Európskej prokuratúry

Organizačnú štruktúru Európskej prokuratúry a jej ústredia v Luxemburgu bližšie vysvetľuje ďalší z grafov.

Organigram_7_12_23