Přejít k hlavnímu obsahu
The independent public prosecution office of the EU
Report a crime

Struktura a charakteristika

Úřad evropského veřejného žalobce (dále jen „úřad EPPO“) funguje jako zcela nezávislý jednotný úřad ve všech zúčastněných zemích EU (tzv. „zóna úřadu EPPO“) a jeho úkolem je koordinovat úsilí v oblasti prosazování práva na evropské a vnitrostátní úrovni. Administrativní nastavení úřadu EPPO bylo dokončeno 1. června 2021, kdy byla zahájena provozní fáze.

Úřad EPPO tvoří dvě úrovně: úroveň ústředí a decentralizovaná (vnitrostátní) úroveň. Níže naleznete schéma organizační struktury a její popis. 

organisational structure

 

Ústředí

Ústřední úroveň úřadu se sídlem v Lucemburku tvoří: evropský nejvyšší žalobce, 22 evropských žalobců (jeden na každou zúčastněnou zemi EU), z nichž dva zastávají funkci zástupce evropského nejvyššího žalobce (v současnosti jsou to evropští žalobci z Německa a Itálie) a správní ředitel. Evropský nejvyšší žalobce a 22 evropských žalobců tvoří kolegium úřadu EPPO. 


Evropským žalobcům a správnímu řediteli je při jejich práci nápomocna řada odborníků v různých oblastech včetně administrativní, technické, provozní a právně-technické podpory.

Úřady v zúčastněných členských státech

Decentralizovanou úroveň úřadu EPPO tvoří evropští pověření žalobci (EPŽ) ve 22 zúčastněných členských státech EU. Ústřední úroveň dohlíží na vyšetřování a trestní stíhání prováděné EPŽ na vnitrostátní úrovni, kteří pracují zcela nezávisle na svých vnitrostátních orgánech.

Soudní přezkum vnitrostátními soudy

Procesní úkony Úřadu evropského veřejného žalobce podléhají soudnímu přezkumu vnitrostátními soudy. Soudní dvůr Evropské unie má prostřednictvím rozhodnutí o předběžné otázce nebo soudního přezkumu aktů úřadu EPPO zbytkovou pravomoc k zajištění jednotného uplatňování práva EU. 

Organizační schéma úřadu EPPO

Organizační strukturu úřadu EPPO a jeho ústředí v Lucemburku blíže vysvětluje další z grafů.

EPPO organisational chart, 31 January update