Liigu edasi põhisisu juurde
The independent public prosecution office of the EU
Report a crime

Ülesehitus ja põhimõtted

Euroopa Prokuratuur (EPPO) tegutseb täiesti sõltumatu ühtse asutusena kõikides osalevates ELi riikides (nn EPPO alal) ning ühendab endas Euroopa ja liikmesriikide õiguskaitsetegevust. EPPO haldusstruktuur sai valmis ja tegevust alustati 1. juunil 2021.

Organisationsstruktur

EPPO-l on kaks tasandit: keskne tasand ja detsentraliseeritud (liikmesriigi) tasand. Altpoolt leiate EPPO organisatsioonilise struktuuri skeemi ja kirjelduse. 

organisational structure

 

Keskasutus

EPPO keskne tasand peakorteriga Luxembourgis hõlmab Euroopa peaprokuröri, 22 Euroopa prokuröri (üks iga osaleva ELi liikmesriigi kohta), kellest kaks asendavad Euroopa peaprokuröri (praegu Saksamaa ja Tšehhi Euroopa prokurörid), ning haldusdirektorit. Euroopa peaprokurör ja 22 Euroopa prokuröri moodustavad EPPO kolleegiumi.

Euroopa prokuröre ja haldusdirektorit abistab töös hulk eri valdkondade eksperte (sealhulgas haldus-, tehnika-, tegevus- ja õiguslik-tehniline tugi).
 

Asutused osalevates liikmesriikides

EPPO detsentraliseeritud tasand koosneb Euroopa delegaatprokuröridest 22 osalevas ELi liikmesriigis. Keskne tasand teeb järelevalvet oma riiklikest ametiasutustest täiesti sõltumatult tegutsevate Euroopa delegaatprokuröride uurimiste ja süüdistuste esitamise üle liikmesriigi tasandil.

Siseriiklike kohtute kohtulik kontroll

Euroopa Prokuratuuri menetlustoimingute suhtes kohaldatakse siseriiklike kohtute kontrolli. Euroopa Kohtul on eelotsuste või EPPO toimingute kohtuliku kontrolli näol täiendavad volitused, et tagada ELi õiguse ühtne kohaldamine. 

EPPO organisatsiooniskeem

Allpool olev lisaskeem selgitab täpsemalt EPPO ja selle Luxembourgis asuva keskasutuse organisatsioonilist struktuuri.