Skoči na glavni sadržaj
The independent public prosecution office of the EU
Report a crime

Struktura i karakteristike

Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) djeluje kao potpuno neovisan jedinstveni ured diljem svih sudjelujućih država članica EU-a (tzv. „zona EPPO-a”) te objedinjuje europske i nacionalne napore u području kaznenog progona. Administrativni ustroj EPPO-a je dovršen, a operativna faza započela je 1. lipnja 2021.

EPPO se sastoji od dviju razina: središnja razina i decentralizirana (nacionalna) razina. U nastavku se nalazi grafikon uz opis organizacijske strukture. 

 

Središnji ured

Središnja razina EPPO-a, sa sjedištem u Luxembourgu, sastoji se od: glavnog europskog tužitelja; 22 europska tužitelja (po jedan iz svake države članice iz EU-a koje sudjeluju), od kojih su dva zamjenika glavnog europskog tužitelja (trenutačno europski tužitelji iz Njemačke Češke); i upravnog direktora. Glavni europski tužitelj i 22 europska tužitelja čine kolegij EPPO-a. 

Europskim tužiteljima i upravnom direktoru u radu pomaže niz stručnjaka u područjima koja uključuju administrativnu, tehničku, operativnu i pravno-tehničku potporu.

Uredi u državama članicama sudionicama

Decentralizirana razina EPPO-a sastoji se od delegiranih europskih tužitelja (EDP-a) u 22 države članice EU-a koje sudjeluju. Središnja razina nadzire istrage i kazneni progon koje provode delegirani europski tužitelji na nacionalnoj razini, koji djeluju potpuno neovisno o svojim nacionalnim tijelima.

Sudsko preispitivanje koje provode nacionalni sudovi

Proceduralni akti Ureda europskog javnog tužitelja podliježu sudskom preispitivanju nacionalnih sudova. Sud Europske unije – putem prethodnih odluka ili sudskih preispitivanja akata EPPO-a – ima dodatne ovlasti kako bi osigurao dosljednu primjenu prava EU-a. 

Organizacijska shema EPPO-a

U dodatnom grafikonu u nastavku dodatno se objašnjava organizacijska struktura EPPO-a i njegova središnjeg ureda u Luksemburgu.