Overslaan en naar de inhoud gaan
The independent public prosecution office of the EU
Report a crime

Structuur en kenmerken

Het Europees Openbaar Ministerie (EOM) werkt als één volledig onafhankelijk bureau in alle deelnemende EU-landen (de zogenoemde “EPPO-zone”), en combineert Europese en nationale wetshandhavingsinspanningen. De administratieve opzet van het EOM is afgerond en de operationele fase is op 1 juni 2021 van start gegaan.

Het EOM bestaat uit twee niveaus: het centrale niveau en het gedecentraliseerde (nationale) niveau. Hieronder vindt u een schema, met daarna een beschrijving, van de organisatiestructuur. 

 

Centraal bureau

Het centrale niveau van het EOM, met hoofdkantoor in Luxemburg, bestaat uit: de Europese hoofdaanklager; 22 Europese aanklagers (één per deelnemend EU-land), waarvan er twee fungeren als plaatsvervangers van de Europese hoofdaanklager (momenteel zijn dit de Europese aanklagers uit Duitsland en Tsjechië); en de administratief directeur. De Europese hoofdaanklager en de 22 Europese aanklagers vormen het college van het EOM. 


De Europese aanklagers en de administratief directeur worden in hun werk bijgestaan door een aantal deskundigen op het gebied van administratieve, technische, operationele en juridisch-technische ondersteuning.

Kantoren in de deelnemende lidstaten

Het gedecentraliseerde niveau van het EOM bestaat uit de gedelegeerde Europese aanklagers in de 22 deelnemende EU-lidstaten. Het centrale niveau houdt toezicht op de onderzoeken en vervolgingen die worden uitgevoerd door de gedelegeerde Europese aanklagers op nationaal niveau, die volledig onafhankelijk van hun nationale autoriteiten opereren.

Rechterlijke toetsing door de nationale rechterlijke instanties

De procedurehandelingen van het Europees Openbaar Ministerie zijn onderworpen aan rechterlijke toetsing door de nationale rechterlijke instanties. Het Europees Hof van Justitie heeft, door middel van prejudiciële beslissingen of rechterlijke toetsingen van de EOM-handelingen, residuele bevoegdheden om een consistente toepassing van het EU-recht te waarborgen. 

Organisatieschema van het EOM

In een aanvullende grafiek hieronder wordt de organisatiestructuur van het EOM en zijn centrale bureau in Luxemburg nader toegelicht.