Mergi la conţinutul principal
The independent public prosecution office of the EU
Report a crime

Structură și caracteristici

Parchetul European (EPPO) funcționează ca un birou pe deplin independent și unic în toate statele membre ale UE, participante la EPPO (așa-numita „zonă EPPO”), și reunește eforturile europene și naționale de asigurare a respectării legii. Structura administrativă a EPPO a fost finalizată, iar activitatea sa a început la data de 1 iunie 2021.

EPPO este organizat pe două niveluri: unul central și unul descentralizat (național). Mai jos veți găsi o diagramă, urmată de o descrierea structurii organizatorice a EPPO. 

 

 

Diagrama structurii organizatorice a EPPO

 

 

Biroul central

Nivelul central al EPPO, cu sediul la Luxemburg, este alcătuit din: procurorul-șef european, 22 de procurori europeni (câte unul pentru fiecare stat membru al UE, participant la EPPO)  dintre care doi dețin funcția de adjunct al procurorului-șef european (în prezent, procurorii europeni din Germania și Italia dețin această funcție) și directorul administrativ. Procurorul-șef european și cei 22 de procurori europeni alcătuiesc Colegiul EPPO. 


Procurorii europeni și directorul administrativ sunt asistați în activitatea lor de o serie de experți în domenii precum juridic, administrativ, tehnic, și operațional.

 

Birourile din statele membre ale UE, participante la EPPO

Nivelul descentralizat al EPPO este alcătuit din procurorii europeni delegați situați în cele 22 de state membre ale UE, participante la EPPO. Nivelul central supraveghează investigațiile și urmăririle penale care sunt efectuate de procurorii europeni delegați la nivel descentralizat (național), și care își desfășoară activitatea în deplină independență față de autoritățile lor naționale.

Controlul judiciar realizat de către instanțele naționale

Actele de procedură ale Parchetului European fac obiectul controlului judiciar efectuat de către instanțele naționale. Curtea de Justiție a Uniunii Europene, prin intermediul hotărârilor preliminare sau al controlului judiciar al actelor EPPO, are competență de a asigura aplicarea unitară a dreptului UE. 

 

Organigrama EPPO

Diagrama de mai jos oferă informații suplimentare privind structura organizatorică a EPPO, precumși a biroului său central din Luxemburg..

Structura organizatorică a biroului central din Luxemburg

 

Organisational structure

The EPPO is composed of two levels: the central level and the decentralised (national) level. Below you will find a chart, followed by a description, of its organisational structure. 

organisational structure

 

Central office

The EPPO’s central level, with its headquarters in Luxembourg, consists of: the European Chief Prosecutor; 22 European Prosecutors (one per participating EU country), two of whom function as Deputies for the European Chief Prosecutor (currently, European Prosecutors from Germany and Italy); and the Administrative Director. The European Chief Prosecutor and the 22 European Prosecutors constitute the College of the EPPO. 


The European Prosecutors and the Administrative Director are assisted in their work by a number of experts in areas including administrative, technical, operational and legal-technical support.

Offices in participating Member States

The EPPO’s decentralised level consists of the European Delegated Prosecutors (EDPs) in the 22 participating EU Member States. The central level supervises the investigations and prosecutions carried out by the EDPs at the national level, who operate with complete independence from their national authorities.

Judicial review by national courts

The procedural acts of the European Public Prosecutor’s Office are subject to judicial review by the national courts. The European Court of Justice – by way of preliminary rulings or judicial reviews of the EPPO acts – has residual powers to ensure a consistent application of EU law. 

Organisational chart of the EPPO

An additional graph below further explains the organisational structure of the EPPO and its central office in Luxembourg.

EPPO organisational chart, 31 January update