Hyppää pääsisältöön

Rakenne ja toiminta

 

Euroopan syyttäjävirasto (EPPO) toimii yhtenä virastona täysin riippumattomasti kaikissa sen toimintaan osallistuvissa EU:n jäsenvaltioissa (ns. EPPO-alueella), ja se tuo yhteen EU:n ja kansalliset lainvalvontatoimet. EPPOn hallinnollinen rakenne on saatu valmiiksi, ja virasto aloitti toimintansa 1. kesäkuuta 2021.

EPPOssa on kaksi tasoa: keskustaso ja hajautettu (kansallinen) taso. Seuraavassa kuvassa on EPPOn organisaatiokaavio kuvauksineen. 

 

 

Kaavio EPPOn organisaatiorakenteesta

 

 

Keskusvirasto

EPPOn keskustaso ja päätoimipaikka ovat Luxemburgissa, ja keskustaso koostuu seuraavista toimijoista: Euroopan pääsyyttäjä; 22 Euroopan syyttäjää (yksi syyttäjä kustakin osallistuvasta EU-maasta), joista kaksi toimii Euroopan pääsyyttäjän varapääsyyttäjinä (tällä hetkellä nämä Euroopan syyttäjät ovat Saksasta ja Italiasta), sekä hallintojohtaja. Euroopan pääsyyttäjä ja 22 Euroopan syyttäjää muodostavat EPPOn kollegion. 


Euroopan syyttäjiä ja hallintojohtajaa avustavat lukuisat asiantuntijat, jotka antavat heille hallinnollista, teknistä, operatiivista ja lakiteknistä tukea.

 

Toimipisteet osallistuvissa jäsenvaltioissa

EPPOn hajautettu taso koostuu valtuutetuista Euroopan syyttäjistä 22:ssa EPPOn toimintaan osallistuvassa EU:n jäsenvaltiossa. Keskustaso valvoo tutkinta- ja syytetoimia, joita valtuutetut Euroopan syyttäjät toteuttavat kansallisella tasolla täysin riippumattomasti kansallisista viranomaisista.

 

Laillisuusvalvonta

Euroopan syyttäjäviraston menettelylliset toimet kuuluvat laillisuusvalvonnan piiriin, ja siitä vastaavat kansalliset tuomioistuimet. Euroopan unionin tuomioistuimella on valtuudet varmistaa, että EU:n lainsäädäntöä sovelletaan yhdenmukaisesti, antamalla ennakkoratkaisuja tai EPPOn toimiin kohdistuvan laillisuusvalvonnan avulla. 

 

EPPOn organisaatiokaavio

Seuraavassa kaaviossa havainnollistetaan EPPOn ja sen Luxemburgissa sijaitsevan keskusviraston organisaatiorakennetta.

Luxemburgissa sijaitsevan keskusviraston organisaatiorakenne