Mergi la conţinutul principal
The independent public prosecution office of the EU
Report a crime

Misiune și atribuții

Parchetul European (EPPO) este un organism independent al Uniunii Europene. Acesta are competența de a cerceta, de a urmări penal și de a trimite în judecată autorii infracțiunilor care aduc atingere intereselor financiare ale UE. Printre acestea se numără mai multe tipuri de fraudă, frauda în domeniul TVA cu daune de peste 10 milioane de euro, spălarea banilor, corupția etc.

În acest sens, EPPO desfășoară cercetări, efectuează acte de urmărire penală și exercită acțiunea publică în cadrul instanțelor competente din statele membre participante, până la finalizarea cazului. Până la începerea activității EPPO, numai autoritățile naționale puteau să efectueze cercetări și să înceapă urmărirea penală în cazul acestor infracțiuni, însă competențele lor s-au oprit la frontierele naționale. Organizații precum Eurojust, OLAF și Europol nu dețin competențele necesare pentru a efectua astfel de cercetări și urmăriri penale.

De la începerea activității sale la 1 iunie 2021, EPPO a înregistrat peste 4 000 de sesizări din partea statelor membre ale UE participante și a unor persoane private și a deschis peste 929 de investigații (până în iunie 2022). Publicul are posibilitatea de a raporta infracțiunile la EPPO prin formularul online special.

Sfera de competență a Parchetului European este definită în Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului care a intrat în vigoare la 31 octombrie 2017. Consultați pagina privind Cadrul juridic pentru a afla mai multe despre legislația care reglementează diferite aspecte ale Parchetului European.

Care sunt interesele financiare ale UE?

Toate veniturile, cheltuielile și bunurile acoperite de, dobândite prin sau datorate bugetului Uniunii Europene și bugetelor instituțiilor, organelor, oficiilor și agențiilor înființate în temeiul tratatelor, precum și bugetelor gestionate și monitorizate de acestea.

Ce infracțiuni sunt vizate?

Statele membre participante trebuie să transpună „Directiva PIF” în legislațiile lor naționale. Această directivă a Consiliului și a Parlamentului reglementează combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene prin mijloace de drept penal și crește nivelul de protecție a bugetului UE prin armonizarea definițiilor, a sancțiunilor și a termenelor de prescripție pentru infracțiunile care aduc atingere intereselor financiare ale UE.

Acesta definește, de asemenea, infracțiunile care intră în sfera de competență a EPPO:

crimes involved
  • frauda transfrontalieră în domeniul TVA care implică daune totale de cel puțin 10 000 000 EUR;
  • alte tipuri de fraudă care aduc atingere intereselor financiare ale UE;
  • corupția care prejudiciază sau este susceptibilă să prejudicieze interesele financiare ale UE;
  • deturnarea de fonduri sau de active ale UE de către un funcționar public;
  • spălarea banilor și criminalitatea organizată, precum și alte infracțiuni indisolubil legate de una dintre categoriile anterioare.

De exemplu: În cazul în care un funcționar public acceptă mită în legătură cu un proiect finanțat de UE și o ascunde cumpărând o casă, EPPO poate investiga atât corupția pasivă, cât și spălarea ulterioară a banilor.

 

Partenerii noștri

Parchetul European a stabilit parteneriate privilegiate cu alte instituții, organe și agenții ale UE.

A fost încheiat un acord cu Comisia Europeană și au fost semnate acorduri de lucru cu OLAFEurojustEuropolCurtea de Conturi EuropeanăBanca Europeană de Investiții și Fondul European de Investiții.

Pe lângă cooperarea cu alte instituții, organe și agenții ale UE (cum ar fi cele menționate mai sus), EPPO colaborează, de asemenea, cu următoarele categorii suplimentare de parteneri:

  • autoritățile statelor membre ale UE neparticipante;
  • autoritățile statelor din afara UE (țări terțe);
  • autoritățile statelor membre participante;
  • rețelele de cooperare judiciară și de aplicare a legii (de exemplu, Rețeaua judiciară europeană, CARIN etc.);
  • organizațiile internaționale și organizațiile echivalente (Consiliul Europei, Interpol etc.).

Acordurile de lucru cu unele dintre organismele de mai sus sunt puse la dispoziția publicului în secțiunea Documente de pe site-ul nostru.