Skoči na glavni sadržaj

Misija i zadaće

Ured Europskog javnog tužitelja (EPPO) neovisan je ured javnog tužitelja Europske unije. Odgovoran je za istragu, kazneni progon i podizanje optužnice za kaznena djela protiv financijskih interesa EU-a. To uključuje nekoliko vrsta prijevara, prijevare povezane s PDV-om sa štetom većom od 10 milijuna EUR, pranje novca, korupciju itd.

EPPO provodi istrage, poduzima radnje kaznenog progona i obavlja funkcije tužitelja pred nadležnim sudovima država članica sudionica, sve do konačnog zaključenja predmeta. Sve do početka rada EPPO-a, samo su nacionalna tijela mogla istraživati i kazneno goniti ta kaznena djela, no njihove ovlasti prestale bi na državnim granicama. Organizacije kao što su Eurojust, OLAF i Europol nemaju potrebne ovlasti za provođenje takvih kaznenih istraga i kaznenih progona.

Od početka rada 1. lipnja 2021. EPPO je zaprimio više od 4000 prijava kaznenih djela država članica sudionica iz EU-a i privatnih strana; pokrenuto je više od 929 istraga (u lipnju 2022.). Građani mogu prijaviti kazneno djelo EPPO-u putem posebnog internetskog obrasca.

Mandat Ureda europskog javnog tužitelja utvrđen je Uredbom Vijeća (EU) 2017/1939 koja je stupila na snagu 31. listopada 2017. Na stranici Pravni okvir možete saznati više o zakonima kojima se uređuju različiti aspekti Ureda europskog javnog tužitelja.

 

Što su financijski interesi EU-a?

Sav prihod, rashod i imovina koji su obuhvaćeni proračunom Unije i proračunima institucija, tijela, ureda i agencija uspostavljenih na temelju Ugovora i proračunima kojima oni upravljaju ili ih nadziru, odnosno sav prihod, rashod i imovina koji su putem njih stečeni ili se u te proračune moraju uplatiti.

 

Koja su kaznena djela uključena?

Države članice sudionice moraju unijeti „Direktivu PIF” u svoja nacionalna zakonodavstva. Ovom direktivom Vijeća i Parlamenta obuhvaćena je borba protiv prijevara počinjenih protiv financijskih interesa Europske unije kaznenopravnim sredstvima te se povećava razina zaštite proračuna EU-a usklađivanjem definicija, sankcija i rokova zastare za kaznena djela koja štetno utječu na financijske interese EU-a.

Direktivom su također utvrđena kaznena djela pod ovlastima EPPO-a:

graph showing crimes falling within the mandate of the EPPO

  • prekogranične prijevare u vezi s PDV-om koje uključuju ukupnu štetu od najmanje 10.000.000 EUR
  • druge vrste prijevara koje štetno utječu na financijske interese EU-a
  • korupcija koja šteti ili bi mogla štetiti financijskim interesima EU-a
  • pronevjera sredstava ili imovine EU-a koju je počinio javni službenik
  • pranje novca i organizirani kriminal, kao i druga kaznena djela neraskidivo povezana s jednom od prethodnih kategorija.

Primjerice: Ako javni službenik uzme mito u vezi s projektom koji financira EU i prikrije ga kupnjom kuće, EPPO može istražiti i pasivnu korupciju i naknadno pranje novca.

 

Naši partneri

Ured europskog javnog tužitelja uspostavio je povlaštena partnerstva s drugim institucijama, tijelima i agencijama EU-a.

Sklopljen je sporazum s Europskom komisijom te su potpisani radni dogovori s OLAF-om, Eurojustom, Europolom, Europskim revizorskim sudom, Europskom investicijskom bankom i Europskim investicijskim fondom.

Osim suradnje s drugim institucijama, tijelima i agencijama EU-a (kao što su gore navedene), EPPO surađuje i sa sljedećim dodatnim kategorijama partnera:

  • tijelima država članica EU-a koje nisu sudionice
  • tijelima država koje nisu države članice EU-a (treće zemlje)
  • tijelima država članica sudionica
  • mrežama za pravosudnu suradnju i izvršavanje zakonodavstva (npr. Europska pravosudna mreža, CARIN itd.)
  • međunarodnim organizacijama i njihovim ekvivalentima (Vijeće Europe, Interpol itd.).

 

Javno dostupne radne dogovore s nekima od navedenih tijela možete pronaći u odjeljku Dokumenti na našem mrežnom mjestu.